Triển khai hàng hóa theo dự án

Tại Sagawa Express Việt Nam, chúng tôi thiết lập hệ thống phân phối phù hợp với yêu cầu của quý khách. Chúng tôi tiến hành vận chuyển đóng gói hàng có trọng lượng lớn, cung cấp 3PL, giao hàng Just in Time đến nơi nhận của khách hàng .
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi – Sagawa Express Việt Nam nếu quý khách cần sự hổ trợ.