Kiểm kim, kiểm phẩm

Tại công ty Sagawa Express Việt Nam, chúng tôi tiến hành các nghiệp vụ về kiểm kim kểm phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cung cấp nhân lực kiểm phẩm đến công ty khách hàng , phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của Quý khách.Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh của chúng tôi để biết chi tiết.