Kho bãi

Sử dụng kiến thức chuyên môn của Sagawa Global Logistics, chúng tôi đưa vào kinh doanh kho ngoại quan ,kho CFS và kho thường tại các thành phố lớn ở Việt Nam,. Vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh của chúng tôi để biết chi tiết

Tỉnh Đồng Nai (Kho Nhơn Trạch: Kho CFS, Kho ngoại quan, Kho lạnh, Kho thường, Kho hàng nguy hiểm)
Kho Nhơn Trạch
Kho ngoại quan : 4,200 m2
Kho lạnh (+3°C ~ -20°C): 2,322 m2
Kho thường: 15,000 m2
Kiểm kim kiểm phẩm: 2,000 m2
Kho nguy hiểm: 128 m2
Hồ Chí Minh ( Linh Trung: Kho CFS, kho ngoại quan, kho thường )
Linh Trung Warehouse
Kho ngoại quan : 2,200 m2
Kho CFS : 3,069 m2
Kho Thường : 3,586 m2
Tỉnh Bắc Ninh ( Kho ngoại quan, kho thường )
Que Vo Bonded Warehouse
Kho ngoại quan : 2,000 m2
Kho thường : 2,000 m2