Vận tải bộ

Với kiến thức thu được tại công ty vận chuyển Sagawa Nhật Bản , chúng tôi cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ trong nước ( vận chuyển nội thành và vận chuyển Bắc Nam ), dịch vụ vận chuyển đường bộ quốc tế (Thái Lan, Lào , campuchia )