Vận tải biển

Giống với dịch vụ vận chuyển hàng không, Dịch vụ vận chuyển đường biển là một trong những dịch vụ chính của Sagawa Express Việt Nam. chúng tôi xử lý hàng hóa xuất khẩu tại các cảng chính của Việt Nam (cảng Hải Phòng, Cảng Hồ Chí Minh, Cảng Đà Nẵng). Chúng tôi không chỉ vận chuyển các container, hàng lẻ, mà còn vận chuyển các container đặc biệt.