Dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa

DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NỘI ĐỊA

●   Báo giá chuyển phát nội địa Tải file
●   Quy trình xử lý bưu phẩm, bưu kiện Tải file
●   Quy định trách nhiệm bồi thường & giải quyết khiếu nại Tải file
●   Quy trình chuyển phát trong nước Tải file
●   Quy định hàng hóa vận chuyển nội địa Tải file
●   Xử lý bưu phẩm vô thừa nhận Tải file
●   Quy định đối với việc đóng gói hàng hóa Tải file
●   Hóa đơn chứng từ gửi kèm hàng hóa vận chuyển Tải file
●   Dịch vụ giá trị gia tăng của hàng hóa vận chuyển nội địa  Tải file
●   Quy định tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính Tải file