Dịch vụ kho bãi

Áp dụng kiến thức chuyên môn của Sagawa Global Logistics , chúng tôi đưa vào vận hành kho ngoại quan, kho CFS và kho thường tại các thành phố lớn của Việt Nam.

Tỉnh Đồng Nai (Kho Nhơn Trạch: Kho ngoại quan, Kho lạnh, Kho thường, Kho hàng chứa hàng hóa chất)
Kho Nhơn Trạch
Kho ngoại quan: 6,930 m2
Kho lạnh (+3°C ~ -20°C): 2,322 m2
Kho thường: 15,000 m2
Kiểm kim kiểm phẩm: 2,000 m2
Kho chứa hàng hóa chất: 128 m2

Hồ Chí Minh ( Linh Trung: Kho CFS, kho ngoại quan, kho thường )
Kho ngoại quan : 3,000 m2
Kho CFS : 3,069 m2
Kho thường : 3,446 m2

Tỉnh Bắc Ninh ( Kho ngoại quan, kho thường )
Kho Quế Võ
Kho ngoại quan : 1,141 m2
Kho thường : 2,000 m2
Kho Từ Sơn
Kho ngoại quan : 5,012 m2
Kho thường : 2,809 m2

Liên hệ